WEB SİTESİ SORUMLULUK REDDİ

WEB SİTESİ SORUMLULUK REDDİ

Bu Web Sitesini Kullanma Hakkında

Bu web sitesini kullanarak, bu sorumluluk reddi bildiriminin tüm koşullarını kabul ediyorsunuz. Bu bildirimdeki herhangi bir şeyi kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmamalısınız.

Garantiler ve Sorumluluk

Bu web sitesinin içeriğinin doğru olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmekle birlikte, web sitesi “olduğu gibi” sunulmaktadır ve CWT Commodity Logistics Pte Ltd, üzerinde bulunan bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği ile ilgili hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Bu sitenin içeriği iyi niyetle sağlanmış olsa da, bilgilerin güncel tutulacağını, doğru ve yanıltıcı olmayacağını veya bu sitenin her zaman (veya her zaman) kullanıma açık olacağını garanti etmiyoruz.

Bu web sitesini kullanıma sunan sunucuların hatasız, virüssüz veya hatasız olacağını garanti etmiyoruz ve bu tür tehditlere karşı yeterli koruma sağlamanın sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul ediyorsunuz. İndirmeden önce tüm dosyaları taramanızı öneririz.

Bu web sitesindeki hiçbir şey profesyonel tavsiye veya resmi bir öneri niteliğinde olarak alınmamalıdır ve bu sitenin içeriği ve kullanımı ile ilgili tüm beyan ve garantileri hariç tutuyoruz.

Hiçbir durumda CWT Commodity Logistics Pte Ltd, kar kaybı, sözleşme kaybı, itibar, veri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir arızi, dolaylı, dolaylı veya özel zarardan veya herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Bu web sitesinin veya bağlantılı web sitelerinin kullanımından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan, bu tür bir zarar olasılığı konusunda tavsiye verilmiş olsun veya olmasın bilgiler, gelir, beklenen tasarruflar veya iş ilişkileri.

İstisnalar

Bu sorumluluk reddi bildirimindeki hiçbir şey, ölüm, dolandırıcılık, ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanma veya CWT Commodity Logistics Pte Ltd’nin hariç tutmasının yasal olmayacağı herhangi bir şey için yasaların ima ettiği herhangi bir garantiyi hariç tutmaz veya sınırlamaz.

Bu Web Sitesini Kullanma Lisansı

Bu web sitesini kullanarak yukarıda belirtilen sorumluluk istisnalarını ve sınırlamalarını kabul ediyor ve makul olduğunu kabul ediyorsunuz. Makul olduklarını kabul etmiyorsanız bu web sitesini kullanmayın.

Bu sorumluluk reddi bildirimindeki noktalardan herhangi birinin yürürlükteki yasalar uyarınca uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bunun geri kalan sorumluluk reddi bildiriminin uygulanabilirliği üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

Metin ve resimler dahil olmak üzere bu web sitesindeki materyal, telif hakkı yasasıyla korunmaktadır ve aksi belirtilmedikçe, telif hakkı CWT Commodity Logistics Pte Ltd’ye aittir. Kişisel, ticari olmayan kullanımınız dışında hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, indirilemez, postalanamaz, yayınlanamaz veya aktarılamaz.

Materyalin diğer her türlü kullanımı için telif hakkı sahibinin önceden yazılı izni alınmalıdır.

Bu sitenin hiçbir bölümü, herhangi bir ticari amaç veya mali kazanç için dağıtılamaz veya kopyalanamaz.

Bu web sitesine ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları saklıdır ve CWT Commodity Logistics Pte Ltd.’ye aittir.

Diğer Web Sitelerine ve Ürünlere Bağlantılar

Diğer web sitelerine bağlantılar, kullanıcıların rahatlığı için verilmiştir. Bu tür sitelerin içeriğinin doğruluğu veya eksiksizliği veya harici web siteleri aracılığıyla sağlanan herhangi bir ürünün güvenilirliği, kalitesi veya etkinliği konusunda herhangi bir garanti veremiyoruz. Harici bir siteye bağlantı, bu tür web siteleri tarafından sağlanan veya tutulan görünümlerin, bilgilerin veya ürünlerin onaylandığı anlamına gelmez.

Hukuk ve Yargı

Bu hüküm ve koşullar, Singapur Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanır. Gayri kabili rücu ve kayıtsız şartsız Singapur Cumhuriyeti mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisini kabul ediyorsunuz.

Varyasyonlar

Bu sorumluluk reddi bildirimini zaman zaman revize etme ve değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz ve revize edilmiş herhangi bir sürüm, bu web sitesinde yayınlandığı ilk tarihten itibaren geçerli sayılacaktır.