VERİ KORUMA POLİTİKASI

VERİ KORUMA POLİTİKASI

 

GİRİŞ

1.1 BU POLİTİKA HAKKINDA

Bu veri koruma politikası, CWT Europe BV ve AB merkezli bağlı şirketlerinin (birlikte ‘CWT Commodity Logistics’) herhangi bir kişisel veriyi nasıl kullanacağına ilişkin temeli belirler. Kişisel verilerinizle ilgili görüş ve uygulamalarımızı ve bunları nasıl ele alacağımızı anlamak için lütfen aşağıdakileri dikkatlice okuyun. Bu politika 25 Mayıs beri yürürlükte yeni AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ( ‘EUGDPR’) dahil veri koruma yasasına göre uygulanan hükümler, uymak yazılır, EUGDPR ilişkin 2018 daha fazla bilgi bulunabilir EUGDPR .org .

1.2 TANIMLAR

Aşağıdaki tanımlar, bu politikayı anlamanıza yardımcı olacaktır.

 • ‘biz’, ‘biz’ veya ‘bizim’ CWT Emtia Lojistiği anlamına gelir;
 • ‘web sitesi’ www.cwtcomlog.com adresinde bulunan CWT Commodity Logistics Pte Ltd web sitesi anlamına gelir ;
 • ‘siz’, web sitelerimizi veya veri konularını ziyaret eden herhangi bir kişi anlamına gelir;
 • ‘kişisel veriler’, bir kişi hakkındaki herhangi bir bilgi, bir kişiyi tanımlayan veya bir kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek herhangi bir bilgi anlamına gelir.

2 VERİ GİZLİLİĞİ İLETİŞİM

2.1 VERİ KORUMA SORUMLUSU

Veri Koruma Görevlilerimizle de iletişime geçebilirsiniz:

Belçika’da

 • isim: Jan de Bas
 • telefon: +32 3560 49 11
 • e-posta:   dpoANR@cwtcomm.com
 • adres: Berendrecht Kompleksi, Kruisweg, Quay 650, 2040 ANTWERP, Belçika

Amsterdam işi için Hollanda’da:

 • isim: Dick Versteeg
 • telefon: +31 20585 38 30
 • e-posta:   dpoAMS@cwtcomm.com
 • adres: Accraweg 39, 1047 HJ AMSTERDAM, Hollanda

Rotterdam işi için Hollanda’da:

 • isim: Peter Breure
 • telefon: +31 10429 79 29
 • e-posta:   dpoRTM@cwtcomm.com
 • adres: Nieuwesluisweg 192, 3197 KV ROTTERDAM, Hollanda

Birleşik Krallık’ta:

 • isim: Jason Cross
 • telefon: +44 1375 853630
 • e-posta:   dpoTLB@cwtcomm.com
 • adres: CWT House, Tilbury Docks, Tilbury, ESSEX RM18 7EB, Birleşik Krallık

2.2 VERİ SORUMLUSU

CWT Europe BV, CWT Commodity Logistics için veri denetleyicisidir.

 • telefon: +31 20585 38 30
 • e-posta:   dpo@CWTEUrope.com
 • adres: Accraweg 39, 1047 HJ AMSTERDAM, Hollanda

2.3 KAPSAM

Bu politika, Singapur’daki CWT Commodity Logistics Pte Ltd web sitesini kapsar. Bu web sitesine bağlanabilecek diğer web siteleri, bizimkinden farklı olabilecek kendi gizlilik politikalarına tabi olabilir ve üçüncü taraf web sitelerinde sağlanan içerikten sorumlu değiliz.

3 VERİ İŞLEME

3.1 VERİ İŞLEMİN AMAÇLARI

CWT Commodity Logistics, çok çeşitli ek yasal yükümlülüklere tabidir. Bu yükümlülüklere uymak için, verilerinizi gereken ölçüde işler ve gerekirse yasal raporlama gerekliliklerine uygun olarak sorumlu makamlara sunarız.

İş bağlamında, CWT Commodity Logistics kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:

 • CWT Commodity Logistics veya iş ortaklarının ürünleri, hizmetleri ve projeleri ile ilgili olarak iş ortaklarıyla iletişim, yani sorulara veya taleplere yanıt vererek;
 • iş ortaklarıyla (sözleşmeye dayalı) ilişkiyi planlamak, gerçekleştirmek ve yönetmek; örneğin, ürün veya hizmet işlemlerini ve siparişlerini gerçekleştirerek, ödemeleri işleyerek, muhasebe, denetim, faturalama ve tahsilat faaliyetlerini gerçekleştirerek, sevkiyatları ve teslimatları düzenleyerek, onarımları kolaylaştırarak ve destek hizmetleri sağlayarak;
 • iletişim sorgularını, ihbar mesajlarını ve iş başvurularını yönetmek ve yanıtlamak; web sitesindeki iletişim formlarındaki verileri kullanmak;
 • ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve web sitelerimizin güvenliğini sağlamak ve korumak, güvenlik tehditlerini, dolandırıcılığı veya diğer suç veya kötü niyetli faaliyetleri önlemek ve tespit etmek;
 • yasal yükümlülüklere (kayıt tutma yükümlülükleri gibi), iş ortağı uyum tarama yükümlülüklerine (beyaz yaka veya kara para aklama suçlarını önlemek için) ve CWT Emtia Lojistik politikalarına veya endüstri standartlarına uygunluğun sağlanması;
 • anlaşmazlıkları çözmek, sözleşmeye dayalı anlaşmalarımızı uygulamak ve yasal iddiaları oluşturmak, uygulamak veya savunmak.

3.2 KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Yukarıda belirtilen amaçlar için, CWT Commodity Logistics aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işleyebilir:

 • tam ad, iş adresi, iş telefon numarası, iş cep telefonu numarası, iş faks numarası ve iş e-posta adresi gibi iletişim bilgileri;
 • Özgeçmiş, sertifikalar, motivasyon mektupları gibi başvuru belgeleri;
 • kredi / banka kartı numaraları, güvenlik kodu numaraları ve diğer ilgili fatura bilgileri dahil olmak üzere ödemelerin işlenmesi ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli ödeme verileri;
 • CWT Commodity Logistics ile bir proje veya sözleşme ilişkisi içerisinde işlenen veya verilen siparişler, yapılan ödemeler, talepler ve proje kilometre taşları gibi iş ortağı irtibat kişisi tarafından gönüllü olarak sağlanan diğer bilgiler;
 • halka açık kaynaklardan, bütünlük veri tabanlarından ve kredi kuruluşlarından toplanan bilgiler; ve,
 • muhatap uyum taramaları için yasal olarak gerekliyse: iş ortakları aleyhine ilgili ve önemli davalara veya diğer yasal işlemlere ilişkin bilgiler.

Aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı aşağıdaki gibidir:

 • sözleşmenin yerine getirilmesi için işlemenin gerekli olması (Madde 6 (1) (b) GDPR);
 • işlem, CWT Commodity Logistics tarafından gözetilen meşru menfaatlerin amaçları için gereklidir. İşlemenin izlediği meşru menfaat, web sitemizin performansını sürekli olarak sürdürmek ve izlemek ve web sitesini ve sunduğu hizmetleri iyileştirmenin yollarını bulmaktır (Madde 6 (1) (f) GDPR);

veya muhatap kişileri tarafından açıkça belirtilmişse:

 • veri konusu, kişisel verilerinin işlenmesine izin vermişse (Madde 6 (1) (a) GDPR).

3.3 MAĞAZA YERLERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

CWT Commodity Logistics küresel bir şirkettir. Kişisel verileriniz, Hollanda’da veya CWT Commodity Logistics veya iştiraklerinin ve bağlı kuruluşlarının tesislerinin bulunduğu başka herhangi bir ülkede saklanabilir ve işlenebilir. Yukarıda belirtilen amaçların karşılanması için gerekli olması halinde, kişisel verileriniz CWT Europe bağlı şirketlerine iletilecektir.

Kişisel verileriniz Avrupa Ekonomik Alanı’na (‘EEA’) aktarılabilir, burada saklanabilir ve dışında işlenebilir. Kişisel verilerinizi gönderirken rıza göstererek, bu aktarımı, depolamayı veya işlemeyi kabul etmiş olursunuz.

Yasal olarak izin verilirse, CWT Commodity Logistics, kişisel verileri, yasaya uymak veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerekirse mahkemelere, kanun uygulayıcı makamlara, düzenleyicilere, avukatlara veya sigortacılara aktarabilir.

CWT Commodity Logistics’in kişisel verilerinizi aktarması gerektiğinde, CWT Commodity Logistics, kişisel verilerinizin üçüncü şahıslara AB-GDPR dahil olmak üzere veri koruma yasaları kapsamındaki geçerli hükümlere uygun bir şekilde aktarılmasını sağlamak için tüm makul önlemleri alacaktır. .

Gizliliğinizi ciddiye alıyoruz ve kişisel verileri veya e-posta adreslerini asla satmayacağız.

3.4 MUHAFAZA SÜRELERİ

Kişisel verilerinizi yalnızca amaçlanan amaç için gerekli olduğu sürece saklıyoruz. Veriler birden fazla amaç için işlendiyse, silinecek veya yalnızca nihai amaç için artık ihtiyaç duyulmadığında doğrudan size geri izlenemeyecek bir biçimde saklanacaktır.

3.5 VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN VERİ İŞLEME

Kişisel verileri, yasal bir zorunluluk olan her yerde de işliyoruz – örneğin, aşağıdaki faaliyetler de dahil olmak üzere BT sistemlerinin çalışmasını sağlamak için gerektiğinde:

 • BT sistemlerinde işlenen verilerin yedeklenmesi ve kurtarılması;
 • BT sistemlerinin düzgün çalıştığını doğrulamak için işlemlerin günlüğe kaydedilmesi ve izlenmesi;
 • kişisel verilere yetkisiz erişimin tespiti ve önlenmesi;
 • BT sistemlerinde sorun giderme için olay ve sorun yönetimi.

3.6 PROFİLLENDİRME DAHİL OTOMATİK KARAR VERME

CWT Commodity Logistics’te otomatik bireysel karar verme ve profil oluşturma gerçekleşmez.

3.7 ÇEREZLER

CWT Commodity Logistics Pte Ltd’nin web siteleri çerez içermez (istisna: gömülü google haritalar).

3.8 WEB SİTESİ ANALİZİ

CWT Commodity Logistics, üçüncü taraf analitik hizmetlerini kullanmaz.

3.9 WEB SİTESİ HOSTING

CWT Commodity Logistics Pte Ltd’nin web siteleri, performans amacıyla eşzamanlı olarak dünya çapında sayısız üçüncü taraf lokasyonlarında barındırılabilir. Web sitelerimizi ziyaretiniz, konumunuz (GeoIP) gibi çok sayıda faktöre göre belirli bir konuma yeniden yönlendirilebilir.

4 HAKLARINIZ

Verilerinizin işlenmesinden etkilenen taraf olarak, AB-GDPR ve diğer ilgili veri koruma düzenlemeleri kapsamında belirli haklar talep edebilirsiniz. Haklarınız hakkında gelecekteki bilgiler için lütfen EUGDPR.org’a başvurun . EU-GDPR kapsamında, veri konusu olarak CWT Commodity Logistics ile ilgili aşağıdaki belirli hakları talep etme hakkına sahipsiniz.

4.1 AB-GDPR KAPSAMINDA BİREYSEL HAKLAR

4.1.1 BİLGİ VE ERİŞİM HAKKI (MADDE 15 AB-GDPR)

Hakkınızda tuttuğumuz verilerle ilgili olarak bizden istediğiniz zaman bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu bilgiler, işlediğimiz veri kategorilerini, işlenme amaçlarını, doğrudan sizden toplanmadıysa verilerin kaynağını ve varsa, bilgilerinizi paylaştığımız alıcıları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. veri. Verilerinizin bir kopyasını bizden ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Ek kopyalara ihtiyacınız varsa, bu kopyalar için sizden ücret alma hakkını saklı tutarız.

4.1.2 DÜZELTME HAKKI (MADDE 16 AB-GDPR)

Sizinle ilgili yanlış verileri düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Depoladığımız ve işlediğimiz verileri, mevcut en güncel bilgilere dayanarak sürekli olarak doğru, eksiksiz ve güncel tutmak için uygun adımları atacağız.

4.1.3 SİLME HAKKI (‘UNUTULMA HAKKI’) (MADDE 17 AB-GDPR)

Bunun için yasal gereklilikler yerine getirildiği sürece verilerinizi silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Aşağıdaki durumlarda AB-GDPR 17. Madde kapsamında durum bu olabilir:

 • verilerin toplanma veya başka şekilde işlenme amaçları için artık gerekli olmaması;
 • Veri işlemenin dayandığı onayı geri çekersiniz ve işleme için başka hiçbir yasal dayanak yoktur;
 • Verilerinizin işlenmesine itiraz ediyorsanız ve işleme için meşru nedenler yoksa veya doğrudan pazarlama amacıyla veri işlemeye itiraz ediyorsanız;
 • verilerin hukuka aykırı olarak işlenmiş olması;
 • Özellikle yasal saklama süreleri ile ilgili olarak verilerinizi işlememizi gerektiren yasal bir yükümlülüğe uyulmasını sağlamak için;
 • yasal iddialar oluşturmak, uygulamak veya savunmak için.

4.1.4 İŞLEMEYİ KISITLAMA HAKKI (MADDE 18 AB-GDPR)

Aşağıdaki durumlarda verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz:

 • verilere itiraz ederseniz – bu durumda, verilerin doğruluğunun doğrulanması için geçen süre boyunca işleme kısıtlanabilir;
 • işleme yasadışıdır ve bunun yerine kullanımının kısıtlanmasını talep ederek verilerinizin silinmesini reddedersiniz;
 • artık verilerinize ihtiyacımız yok, ancak haklarınızı oluşturmak, kullanmak veya savunmak için buna ihtiyacınız var;
 • meşru nedenlerimizin sizinkinden daha ağır bastığından emin olmadığınız sürece, işlenmesine itiraz ettiniz.

4.1.5 İTİRAZ HAKKI (MADDE 19 AB-GDPR)

Verilerinizin işlenmesine, sizin izninize, meşru menfaatlerimize veya üçüncü bir tarafın menfaatlerine dayalı olduğu sürece, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu durumda verilerinizi işlemeye son vereceğiz. Bu tür verileri işlemek için çıkarlarınıza ağır basan zorunlu meşru gerekçeler olduğunu gösterebilirsek veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için verilerinize ihtiyacımız varsa bu geçerli değildir.

4.1.6 VERİ TAŞINABİLİRLİĞİ HAKKI (MADDE 20 AB-GDPR)

Verilerinizi – teknik olarak mümkünse – başka bir sorumlu tarafa aktarmamızı talep etme hakkına sahipsiniz. Ancak, bu hakkı yalnızca, veri işleme sizin izninize dayanıyorsa veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse uygulayabilirsiniz. Verilerinizin bir kopyasını almak yerine, bizden verileri doğrudan sizin tarafınızdan belirtilen başka bir sorumlu tarafa göndermemizi de isteyebilirsiniz.

4.2 HAKLARINIZ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

4.2.1 DENETLEME KURUMU İLE ŞİKAYETTE BULUNMA HAKKI

CWT Commodity Logistics endişelerinizi ve haklarınızı ciddiye alır. Ancak, şikayetlerinize veya endişelerinize uygun bir şekilde yanıt vermediğimize inanıyorsanız, yerel veri koruma yetkilinize şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

4.2.2 VERİ SAHİBİNİN HAKLARINA UYGUNLUK İÇİN SÜRE SINIRLAMALARI

Bir takvim ayı içinde tüm taleplere uymak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Ancak bu süre, talebinizin özel hakkı veya karmaşıklığı ile ilgili nedenlerle uzatılabilir.

4.2.3 VERİ SAHİBİNİN HAKKINA UYGUNLUK İÇİN BİLGİLERİN SINIRLANDIRILMASI

Bazı durumlarda, yasal gereklilikler nedeniyle, size tüm verilerinizle ilgili bilgi veremeyebiliriz. Böyle bir durumda bilgi talebinizi yerine getiremezsek, nedenleri size bildireceğiz.

4.2.4 ONAYI GERİ ÇEKME HAKKI

Veri işleme için onay beyanınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. İzninizin iptal edilmesi, geri çekilme zamanına kadar verilen rıza nedeniyle gerçekleşen işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemez.

5 UYGULANACAK HUKUK VE FORUM

CWT Europe’un bu Veri Koruma Politikası aşağıdakilere göre yönetilecek ve yorumlanacaktır:

CWT Europe BV, CWT Commodities (Amsterdam) BV, CWT Commodity Logistics (Rotterdam) BV ve / veya CWT Commodities (Rotterdam) BV:

Hollanda yasaları. Bu veri koruma politikasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir yasal işlem veya dava, yalnızca Amsterdam’daki mahkemede açılabilir ve taraflar, bu tür yasal işlem veya işlemlerle bağlantılı olarak bu mahkemenin münhasır yargı yetkisine geri alınamaz bir şekilde başvurabilir.

CWT Commodities (UK) Ltd ve / veya CWT Commodities Properties (UK) Ltd:

İngiltere ve Galler yasaları. Bu veri koruma politikasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir yasal işlem veya dava, yalnızca Londra’daki Yüksek Mahkemede açılabilir ve taraflar, bu tür yasal işlem veya işlemlerle bağlantılı olarak bu mahkemenin münhasır yargı yetkisine geri dönülemez bir şekilde başvurabilir.

CWT Emtia (Antwerp) NV:

Belçika yasaları. Bu veri koruma politikasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir yasal işlem veya dava, yalnızca Antwerp’teki mahkemeye getirilebilir ve taraflar, bu tür yasal işlem veya işlemlerle bağlantılı olarak bu mahkemenin münhasır yargı yetkisine geri dönülmez bir şekilde başvurabilir.

 

 

 

 

© 2020 CWT Europe BV